× صفحه اصلی پروژه ها درباره درباره ما تجهیزات لیست تمام پروژه ها تضمین کیفیت تقدیرنامه ها رتبه بندی تماس با ما
Letters of Appreciation Letters of Appreciation Letters of Appreciation Letters of Appreciationتقدیرنامه

شرکت مهندسی تکناب از سال 1371 تاکنون و با اجرای موفق پروژه های کوچک و بزرگ و به پشتوانه سابقه خود و با بهره گیری از تجربه و دانش مهندسی توانسته است رضایت کارفرمایان را جلب نماید . این مهم از دیدگاه مدیریت این شرکت در زمینه مشتری مداری و اجرای پروژه ها در زمان مناسب و با کیفیت بالا که در نظام کیفیت این شرکت نیز مورد تاکید قرار گرفته است ناشی میگردد.

"خط‌مشی كیفیت با اهداف سازمان و نظرات و نیازهای مشتریان متناسب و هم راستا است و به عنوان چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف كیفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تمامی سطوح سازمان تفهیم شده، به اجرا درآمده و حفظ می شود و در جلسات بازنگری مدیریت به‌منظور تداوم تناسب مورد بازنگری قرار می‌گیرد"