× صفحه اصلی پروژه ها درباره درباره ما تجهیزات لیست تمام پروژه ها تضمین کیفیت تقدیرنامه ها رتبه بندی تماس با ما

شرکت مهندسی تکناب که یکی از شرکتهای ساختمانی پیشرو در دریافت رتبه 1 ابنیه و رتبه 1 تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت راهبردی و نظارت رئیس جمهور) بوده و همواره سعی نموده است با اجرای موفق پروژه های دردست اجرای خویش ، بتواند از این عنوان ارزشمند که در سایه سالها تلاش و کوشش مجموعه شرکت مهندسی تکناب در صنعت ساخت و ساز کشور بدست آمده ، حفاظت نماید.

همچنان که این شرکت با هدف خدمت در راه سازندگی و توسعه ایران و همچنین صدور خدمات مهندسی به خارج از کشور در سال 1371 با حضور برخی از مهندسین و مدیران که تا قبل از آن تجارب گسترده و وسیعی را در پروژه های عمرانی گوناگون اندوخته داشته تاسیس گردید، در حال حاضر و با کسب تجارب بیشتر می کوشد در جهت رسیدن به اهداف متعالی سازمانی گام های بلند تری بردارد.